Menu
For Freelancers
For Employers
Screening Proces
FAQ
About
Freelancers

Waarom Worksuite?

Omdat jij als analytisch consultant vrijheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid wilt.

Omdat jij als opdrachtgever expertise tot je beschikking wilt hebben op ieder moment.

En omdat...

Je zelf wilt kiezen welke opdrachten je uitvoert.

Je een gunstiger verdienmodel wilt.

Je niet €200 per uur voor een consultant wilt betalen.

Je niet afhankelijk wilt zijn van intermediairs.

Vier opvallende trends die ons aan het denken hebben gezet.

01. De behoefte van de werknemer verandert

Werknemers wisselen sneller van baan en willen meer vrijheid, controle en diversiteit in hun werk. Deze trend ligt niet in lijn met het traditionele (hiërarchische) bedrijfsmodel. Daarnaast willen werkzoekende meer duidelijkheid over de werkomgeving en meer transparantie in de gevraagde werkzaamheden.

02. De behoefte van de werkgever verandert

Bedrijven die flexibele capaciteit willen toevoegen aan hun teams willen op een meer toegankelijke manier toegang krijgen tot de best passende professionals. Bedrijven willen meer transparantie over de kandidaat, het tarief en beschikbaarheid zonder tussenkomst van een intermediair.

03. Technologie

Technologie geeft ons de mogelijkheid om op een andere manier zaken met elkaar te doen. Door technologie kunnen we vraag en aanbod makkelijker bij elkaar brengen. Bovendien kan technologie meer transparantie creëren voor beide partijen waardoor we ons sneller vertrouwd voelen met iets onbekends.

04. Aantal freelancers neemt sterk toe

De flexbranche is in trek en is in Nederland het afgelopen jaar gegroeid met (+10%) tot totaal €30 miljard.

“Organisatie structuren zullen veranderen van een hiërarchische vorm naar een op technologie gedreven structuur waarin flexibele squad teams in control zijn over verschillende projecten. Hierdoor kunnen bedrijven projecten sneller tot een succes brengen en optimale groei bereiken.”